De Bijenstal

Nummer 3 op de kaart.

Grenzend aan het Le Roy Huis ligt de Bijenstal “Langszij de wilgen “. Hier worden al tientallen jaren lang door een aantal imkers bijen gehouden. Ca. 7 imkers, waaronder de Groningse Stadsimker, beheren hier hun kasten en korven met bijenvolken.

Met de bouw van het LeRoy Huis in 2011 veranderde de omgeving van de bijenstal drastisch. De hoge dichtbegroeide wal aan de vijverkant werd gekapt en afgegraven. Voor de Bijenstal is vervolgens – in de bijenvliegroute(!) – een bijentuin aangelegd. Bij de inrichting daarvan is volop rekening gehouden met de behoefte van bijen aan stuifmeel en nectar door het hele jaar heen.

De bijentuin werd ontworpen door tuinarchitect Joke Bloksma en aangelegd samen met Geerle Wijma en de daarbij onmisbare hulp van vrijwilligers. Enkele jaren geleden hebben de imkers aan de noordzijde van het LeRoy Huis nog een bijenvriendelijke tuin aangelegd.

De imkergroep is met grote regelmaat actief bezig met het onderhoud van de bijentuinen en de directe omgeving daarvan zoals: snoeien, onkruid wieden, nieuwe gewassen aanplanten. Ook onderhouden zij naast de Bijenstal en de bijbehorende opslagruimtes het Le Roy Huis. Met enige regelmatig worden in het LeRoy Huis mede op initiatief van de imkers bijenhouders- en korfvlechtcursussen georganiseerd.
De belangrijkste activiteit van de imkers is en blijft uiteraard het bijenhouden zelf.

Het aantal bijenvolken varieert. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen heeft na de winter soms een behoorlijk deel van de volken die winter niet overleefd. In de zomer kan een deel van een bijenvolk zich afsplitsen en wegzwermen. Anderzijds worden de imkers in de zomer regelmatig door wijkbewoners of andere stadjers (of zelfs daarbuiten) benaderd met de vraag om een geregistreerde zwerm te vangen. Zo’n zwerm wordt dan door de imkers geschept en krijgt een eigen plekje in de stal. Het totaal aantal volken loopt in de drukste maanden op tot wel 30 a 40 volken, wonend in de veelkleurige kasten of in een van de ambachtelijk vervaardigde korven. Een bezienswaardigheid is de zgn bee-hive: een bijzondere bijenwoning op palen.

Belangstellenden kunnen op afspraak een kijkje nemen op Bijenstal “Langszij de wilgen”

1

1 De Zandbank 

Startpunt wandelroute door de Le Roy-gebieden...

Lees meer..

2

2 De Werf

 

Lees meer

3

3 Moestuinen Kraaiennest
Lees meer

4

4 De Bijenstal


Lees meer

5

5 Het LeRoy-huis


Lees meer

6

5 Het Wilgenbos


Lees meer

7

7 Ecokathedraal


Lees meer

8

8 Koepeltuin


Lees meer

9

9 Appelhof


Lees meer

10

10 Circuit


Lees meer

11

11 Pinetum


Lees meer

12

12 Stadswegtuin


Lees meer

13

13 Buurtvuur


Lees meer

14

14 Smulbos

 

Lees meer

15

15 Salamanderpoel

Lees meer

16

16 Bijentuin

Lees meer

17

17 Fruittuin

Lees meer

18

18 Moestuinen Want

Lees meer

19

19 Boomgaard Want

Lees meer

20

20 Duinen

 

Lees meer

21

21 Binnenhof

 

Lees meer

Snel naar een ander gebied: