Stichting

Hieronder vindt u alle informatie mbt Stichting LeRoy- Lewenborg

Bestuur

Vacature (voorzitter)

Sieni Pijper (educatie)

Wim Velt (kunst & cultuur)

Gerrit Vos (secretaris)

vacature (penningmeester)

vacature (PR)

vacature (bewonerscontacten)

vacature (groen & groenbeheer)

Het bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand (uitgezonderd in de zomermaanden en wanneer de eerste maandag samen valt met een feestdag) in het LeRoy Huis. Van 19.30 tot 20.00 uur staat deze vergadering open voor niet-bestuursleden die een punt in willen brengen. Kijk onder Info-Activiteiten voor afwijkende aanvangstijden.

Lid worden?

Lijkt het je leuk om te helpen/mee te werken op het gebied van onderhoud? Om je aan te melden kun je gebruik maken van het contactformulier.
Wij klussen elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Bank: BIC RABONL2U | IBAN NL32RABO0113265603 | Kamer van Koophandel 01127330 | Fiscaal nummer 8190.53.934