Home


LeRoy huis in LewenborgIn de jaren '70 werd aan de Oostkant van de stad Groningen de wijk Lewenborg gebouwd. De gemeente Groningen sloot in 1973 een contract voor 10 jaar met de tuinarchitect Louis Le Roy. Hij kreeg de vrije hand bij de inrichting van het groen in flinke delen van de wijk. Dat wat we nu de LeRoy-gebieden noemen. De filosofie van Le Roy is om in de openbare ruimte in te grijpen en vervolgens de natuur zijn gang te laten gaan.

Le Roy beschreef zijn ideeën in zijn boek 'Natuur uitschakelen, natuur inschakelen'. Zijn uitgangspunt is dat je in een zo groot mogelijk deel van de openbare ruimte in de stedelijke omgeving moet ingrijpen (natuur uitschakelen) door dat gebied met veel groen in te richten. Tien procent vond hij al een mooi resultaat. Na zo'n ingreep trek je je handen er van af (natuur inschakelen). Je laat dan de natuur en de Tijd hun werk doen.

Lees verder »