De Zandbank

Nummer 1 op de kaart.

Op de wandelroute door de Le Roy-gebieden is de Zandbank het startpunt. Het gebied is gelegen aan Overloop. Door de aarden wal die dit gebiedje omgeeft heeft het een besloten karakter. Veel wijkbewoners lopen er dan ook ongemerkt aan voorbij.

 

Het bestaat uit een eenvoudig podium en een vlak terrein dat we vrijhouden van oprukkende bramen. Hier kunnen allerlei evenementen gehouden worden, zoals Parels voor de Lewen in 2016 en het eindfeest van het jubileum 50 jaar Le Roy in 2023.

1

1 De Zandbank 

Startpunt wandelroute door de Le Roy-gebieden...

Lees meer..

2

2 De Werf

 

Lees meer

3

3 Moestuinen Kraaiennest
Lees meer

4

4 De Bijenstal


Lees meer

5

5 Het LeRoy-huis


Lees meer

6

5 Het Wilgenbos


Lees meer

7

7 Ecokathedraal


Lees meer

8

8 Koepeltuin


Lees meer

9

9 Appelhof


Lees meer

10

10 Circuit


Lees meer

11

11 Pinetum


Lees meer

12

12 Stadswegtuin


Lees meer

13

13 Buurtvuur


Lees meer

14

14 Smulbos

 

Lees meer

15

15 Salamanderpoel

Lees meer

16

16 Bijentuin

Lees meer

17

17 Fruittuin

Lees meer

18

18 Moestuinen Want

Lees meer

19

19 Boomgaard Want

Lees meer

20

20 Duinen

 

Lees meer

21

21 Binnenhof

 

Lees meer

Snel naar een ander gebied: