In de jaren ’70 werd aan de Oostkant van de stad Groningen de wijk Lewenborg gebouwd. De gemeente Groningen sloot in 1973 een contract voor 10 jaar met de tuinarchitect Louis Le Roy. Hij kreeg de vrije hand bij de inrichting van het groen in flinke delen van de wijk. Dat wat we nu de LeRoy-gebieden noemen. De filosofie van Le Roy is om in de openbare ruimte in te grijpen en vervolgens de natuur zijn gang te laten gaan.

Le Roy beschreef zijn ideeën in zijn boek ‘Natuur uitschakelen, natuur inschakelen’. Zijn uitgangspunt is dat je in een zo groot mogelijk deel van de openbare ruimte in de stedelijke omgeving moet ingrijpen (natuur uitschakelen) door dat gebied met veel groen in te richten. Tien procent vond hij al een mooi resultaat. Na zo’n ingreep trek je je handen er van af (natuur inschakelen). Je laat dan de natuur en de Tijd hun werk doen.

In Lewenborg liep dat na 10 jaar Le Roy iets anders. De verschillende LeRoy-gebieden in de wijk werden in de loop der tijd ieder op een eigen manier vormgegeven. Bewoners kwamen met ideeën. Plannen en projecten werden uitgevoerd. Sommige projecten sneuvelden om uiteenlopende redenen. Nieuwe bewoners kwamen met nieuwe ideeën, die op hun beurt werden uitgevoerd. En al die Tijd bleef de natuur aan het werk…

40 jaar later heeft elk gebied zo door menselijk ingrijpen en natuurlijke ontwikkelingen zijn eigen karakter gekregen. Het basisontwerp van De Binnenhof bijvoorbeeld leunt tegen de wat formele Engelse landschapstijl aan. Hier wordt de tuin nog geregeld door omwonenden onderhouden. In het Wilgenbos daarentegen geeft men de natuur min of meer de vrije hand en wordt mondjesmaat gesnoeid en gezaagd.

Het beheer van de gebieden is sinds 2008 ondergebracht bij de Stichting LeRoy Groningen. De stichting onderhoudt de contacten met betrokken bewoners en met de gemeente Groningen. Daarbij staat het motto “Voor en Door Bewoners” steeds hoog in het vaandel. De verschillende gebieden waar bewoners actief zijn worden projecten genoemd. Op elk project zijn er één of meer omwonenden van dat LeRoy-gebied actief; de projectdragers. Zij werken de plannen voor de inrichting en het beheer van een gebied uit en leggen die aan het bestuur van de stichting voor.

19 oktober 2012 werd een eigen onderkomen van de stichting, het LeRoy Huis, geopend. Een belangrijk moment: nu is er de mogelijkheid activiteiten te ontwikkelen die niet projectgebonden zijn met Groene thema’s zoals: bijenhouden en ecologisch tuinieren. Daar is een groeiende belangstelling voor. Niet alleen bij bewoners van de wijk Lewenborg, maar ook daarbuiten. LeRoy Groningen staat ook nationaal en zelfs internationaal in de belangstelling. Allemaal mensen die vinden dat een groene natuurlijke woonomgeving belangrijk, nee een hoofdzaak is. Zij lijken het Tij en de Tijd mee te hebben: Lewenborg wordt nu al wel een ‘pareltje in Stad’ genoemd.