De Wijk De Wereld in het LeRoy-huis


19 april 2023

in het kader van De Wijk De Wereld wordt er met makers gekeken wat de mogelijkheden zijn om in de schouwburg het leRoy-gebied te representeren

ook wordt er gekeken of er een mogelijkheid is om een kunstwerk op te richten.

gebiedsteam vergadert

Gepubliceerd door Stichting Leroy

Volledige kalender bekijken